MEDARBETARE

Advokat Malin Wassén Kjellberg
Advokat Malin Wassén Kjellberg AB
Innehavare av bolaget
Inträdesår Sveriges advokatsamfund: 1987
Jur.kand. examen: 1982
Språk: Engelska, franska och tyska
E-post: malin@advokatmwk.se

 

Advokat Ann Andersson
Advokat Ann Andersson AB
Innehavare av bolaget
Inträdesår Sveriges advokatsamfund: 2015
Jur.kand. examen: 2012
Affärsrättslig magisterexamen: 2010
Språk: Engelska och tyska
E-post: ann@advokataa.se

Jur.kand. Linnéa Johannesson
Advokat Malin Wassén Kjellberg AB
Biträdande jurist
Jur.kand. examen: 2016
Språk: Engelska och spanska
E-post: linnea@advokatmwk.se

  

Therese Magnusson
Gemensam sekreterare
Språk: Engelska
E-post: info@advokatmwk.se

Kontorsmops Morris
Glädjespridare
Född: 2009